Oda Kayıt Evrakları

ODA KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

3 ADET RESİM
NÜFUS CÜZDANI
VERGİ LEVHASI
SERBEST ELEKTRİKÇİ TESİSAT YETKİ BELGESİ (STB) ALACAK ÜYELERİMİZ İÇİN : 
Eğitim Durumu Gösteren, Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı.
Ustalık Belgesi 
Vergi Levhasında Vergi Meslek Kodunda ( Nace Kodunu 432101) Eklenmesi Gerekmektedir.
İlk kayıtlarda kayıt ücreti Esnaf Sicil Müdürlüğüne yapıldığından Oda aidatı bir sonraki yıl ödemeye başlanıyor.

STB BELGE ÜCRETİ ODA ÜYELERİ 500,00TL.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKLİ KAYIT EVRAKLARI (YENİ KAYIT)

KİMLİK FOTOKOPİSİ
1 ADET RESİM
ŞİRKET VERGİ LEVHASI.( VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN DEVAMINI GÖSTERİR BELGE)
TİCARET SİCİL GAZETESİ
BULUNULAN YILA AİT FAALİYET BELGESİ (FAALİYET KONUSU ELEKTRİK TESİSAT TAAHHÜT İŞLERİ) OLARAK YAZILMASI GEREKİYOR
SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİN, SON ALTI AYA AİT SSK HİZMET LİSTESİ
EĞİTİM DURUMUNU GÖSTEREN DİPLOMA ASLI VEYA USTALIK BELGESİ
DİLEKÇE. (Örneği odadan verilecektir.)

STB BELGE ÜCRETİ ŞİRKET SAHİBİ 1.000,00 TL ŞİRKET SİGORTALI ÇALIŞAN PERSONEL 1.250,00 TL.