İZMİR ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI
Slide background
Slide background
Slide background

Tarihçemiz

TARİHÇESİ;

İzmir Elektrik Teknisyenleri Odasının tarihçesi Cumhuriyetimiz kurulması ile Esnaf ve Sanatkarlar Ahi Evren geleneklerine uygun olarak modern bir şekilde örgütlenmeye başlamış, odamız 1948 yılında İzmir Elektrik Teknisyenleri cemiyeti olarak kurulmuştur. 5373 Sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu (Mülga) çıkarılmıştır.1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu (mülga) ile Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatı bugünkü yapısına kavuşmuştur. 21 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları Kanunu usül ve esasları dahilinde oda üyelerimize hizmet vermektedir.

ODAMIZIN AMACI;

  • İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası,oda üyelerimizin arasında birliktelik, güven, dayanışma, meslek faaliyetleri gerçekleştirip ilerlemeyi sağlamak.
  • Mesleki Eğitim sağlamak,gelişen elektrik-elektronik teknolojik yenilikler karşısında, üyelerimizin gelişmelerini sağlamak odamızın temel prensiplerinin arasındadır.
  • Kamu Kurum Kuruluşlarında, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Yapı denetim kuruluşlarının görev alanlarında, Kanun,Yönetmelik, Tebliğ, Genel Uygulamaların da karşılaştıkları zorluklarda,hukuki desteği vermek.