İZMİR ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI
Slide background
Slide background
Slide background

İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası

 

Misyonumuz:

Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz olan odamız bu anlayış içerisinde “ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMI” olan üyelerimiz için;

 • Teknik Öğretmen, Yüksek Tekniker, Tekniker, Meslek Yüksek Okulu, Teknisyen Okulu, Meslek Lisesi mezunu olanlar ile 3308 saylı Mesleki Eğitim Kanununun öngördüğü sonucu ustalık belgesi alan oda üyelerimizin, mesleki ve ticari faaliyetlerinde temsil etmek.
 • Mesleklerini uygulamaları safhasında, çağın şartlarına uygun olarak gelişmelerini sağlamakta her türlü, manevi, hukuki, teknolojik gelişmelerini sağlamak.
 • Hayat boyu süresince mesleki eğitimlerini geliştirme amacıyla, kurslar, seminerler düzenlemek ve belge düzenlerini sağlamak.
 • İş ve çalışma ortamlarında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarda, üyelerimizin hak ve menfaatlerini sağlamak, yasalardan doğan haklarını korumak.
 • Üyelerimizin meslek hayatı boyunca, mesleki ve ticari performanslarını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Vizyonumuz:

 • Tüm üyelerimizin "bizim odamız" diyebileceği, çağdaş, demokratik, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde, ben değil bizim olan bir oda yaratmak.
 • Olmazsa olmaz olan bir Mesleki Eğitim anlayışını hayata geçirmek.
 • Oda Üyelerimize, memnuniyet odaklı hizmetleri sunmak.
 • Meslek Odaları arasında en iyi oda olmak, en iyi hizmet anlayışı ile sürekli gelişen teknolojinin imkânlarını oda üyelerimize sunmak.
 • Kamuoyunda, İzmir Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyelerinin yaptıkları işlerin teminatının  "İzmir Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası" olduğu inancını yaymak.
 • Ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak, farkındalık yaratmak