İZMİR ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI
Slide background
Slide background
Slide background

SAYAÇLAR HAKKINDA DUYURU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilindiği üzere 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yayınlanmıştır. Kanunu’nun 9. Maddesinin 1. Fıkrasında "Dağıtım faaliyeti, lisansı kapsamında, dağıtım şirketi tarafından lisansında belirlenen bölgede yürütülür. Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.” hükmü, 7. Fıkrasında "Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz bedelle devralınır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ve 9. Fıkrasında "Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dahilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. 
Mevcut abonelerimize ait sayaçların işletme ve bakımları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca periyodik bakımları ve değişimleri ile ayrıca yeni bağlantı yapan tüketicilere sayaç kurulumu Dağıtım Şirketimizce yapılmaktadır. Ancak Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetten Yönetmeliği 41. Maddede ‘Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır’ hükmü de gerektiğinde uygulanmaktadır.
Bu nedenle abonelerimizin arızalanan sayaçları yerine yeni sayaç almamaları, ayrıca sayaç satışı yapan tüm esnaf, tesisatçı ve mühendislerin müşterilere sayaç satışı ve montajı yapmamaları gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak yakın zamanda, Şirketimizin resmi web sitesinde (www.gedizedas.com) de tüm halkımıza ilanen bir uyan metni yayınlanacaktır.